Stadscentra

Stadscentra

Om de vitaliteit van een stad te ondersteunen moet deze toegankelijk zijn, niet alleen vandaag en morgen, maar ook over twintig of dertig jaar. Bereikbaarheid is ook belangrijk voor het imago van een stad; er moet een ondersteunend, doeltreffend parkeerbe­leid worden ontwikkeld en ingevoerd om aan die behoefte te voldoen en deze kracht bij te zetten.

 

Een doeltreffend parkeerbeleid ondersteunt de behoefte aan verbetering van de stedelijke luchtkwaliteit, omdat deze van invloed is op mobiliteit in het algemeen en auto­mobiliteit in het bijzonder. Een stad die haar specifieke kwaliteitsaspecten wil uitdrukken en daarop kapitaliseren, moet ook op parkeer­gebied kwaliteit leveren. Parkeren bepaalt de eerste en de laatste indruk van iemand die een stad per auto in- of uitrijdt. Een kwalitatief hoogstaand parkeerbeleid is onder­deel van het totale stedelijke kwaliteitsconcept omdat het geheel dan pas van begin tot eind klopt.

 

Een doelmatig en efficiënt parkeerbeleid: Leidt de vele aanspraken op de openbare ruimte in goede banen.

 

meer info

Parkeren

Parkeren

Stad
Zoek >