Algemeen

 

Q-Park App vilkår for anvendelse.

Disse vilkår for anvendelse (”app vilkår”) gælder for brug af Q-Park Mobil Applikation (”App”) stillet til rådighed af Q-Park B.V. og/eller tilknyttede selskaber (”vi”, ”os” eller ”Q-Park”). Læs venligst dette dokument grundigt igennem. Du kan downloade, gemme og/eller printe disse vilkår når som helst på www.q-park.dk/ [●].

Appen er drevet og ejet af Q-Park B.V. beliggende Stationsplein 8E Maastricht (Holland) og registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 27159273. Q-Park ejer og driver appen på vores egne og vores tilknyttede selskabers vegne.

Ved spørgsmål, kommentarer og/eller klager vedrørende appen kan du kontakte vores kundeservice på salg@q-park.dk eller telefon 7025 7212 – tast 4.  Du kan altid finde vores opdaterede kontaktinformationer på www.q-park.dk/kontakt.

 

1. Generelle vilkår og betingelser for brug Q-Park parkeringsanlæg

1.1 De generelle Q-Park vilkår og betingelser i det land, hvor parkeringen foretages, og appen anvendes, finder anvendelse ved enhver parkering. Disse kan findes og downloades på det pågældende lands hjemmeside. De forskellige landes hjemmesider kan findes på www.q-park.com/contact.

1.2 Appen giver adgang til at registrere en ”My Q-Park konto” hos Q-Park eller oprette forbindelse til en allerede eksisterende, gyldig og aktiv ”My Q-Park konto”. Beskrivelse af de tjenester, der udbydes, findes på vores hjemmeside, og der oplyses i forbindelse med oprettelsen af ”My Q-Park konto” hvilke tjenester, der er tilgængelige.

 

2. Persondatabeskyttelse

2.1 Installering og brug af appen er underlagt den persondatapolitik, der er gældende i det land, hvor brugeren anvender appen. Den gældende persondatapolitik kan findes på det pågældende lands hjemmeside. De forskellige landes hjemmesider kan findes på www.q-park.com/contact.

2.2 Q-Park kan indsamle information omkring installering og brug af appen i forbindelse med de tjenester, der udbydes heri inklusiv men ikke begrænset til analyser, vedligeholdelse, support samt forbedring af appens funktionalitet. Hvis disse aktiviteter involverer brugerens personlige oplysninger, vil disse blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og den gældende Q-Park persondatapolitik.

 

3. Anvendelse af appen

3.1 Brugeren må ikke ændre, kopiere, skade, overbebyrde eller forhindre brug og funktionalitet af appen. Informationerne indeholdt i appen er kun til personlig brug. Brug og indsamling af informationer må ikke bruges til andre formål.

3.2 Brug af appen kræver en passende mobilenhed eller mobiltelefon samt dataforbindelse. Alle udgifter til mobiltelefon eller dataforbindelse i forbindelse med brug af appen dækkes af brugeren selv. Q-Park er ikke være ansvarlige for disse udgifter, uanset hvordan de er opstået.

3.3 Kontooplysninger, herunder brugernavn og adgangskode, til appen skal opbevares utilgængelig for andre, og disse samt andre sikkerhedsprocedurer må ikke udleveres til tredjemand. Adgang til kontoen kan blive deaktivereret på et hvilket som helst tidspunkt, hvis disse vilkår for anvendelse af appen ikke overholdes.

3.4 Ved sletning af appen fra mobilenheden, vil din ”My Q-Park konto” fortsat være tilgængelig fra vores hjemmeside. Login og andre tilknyttede informationer kan slettes ved brug af ”slet min konto” funktionen i appen. Q-Park beholder kun de personlige oplysninger, som er nødvendige bl.a. for at overholde retslige forpligtelser såsom forpligtelser i henhold til bogføringsloven eller for at kunne gøre et retslig krav gældende. Ved spørgsmål til ”slet min konto” funktionen eller sletning af personlige oplysninger, se venligst Q-Park persondatapolitik eller kontakt vores kundeservice.

3.5 Det er brugerens ansvar at sørge for, at Q-Park altid har de korrekte informationer, som er nødvendige for, at Q-Park kan levere sine tjenester samt leve op til sine retslige forpligtelser og de generelle vilkår og betingelser. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, navn, e-mailadresse, mobiltelefonnummer, nummerplade og køretøjsbeskrivelse og oplysninger om bankkonto eller betalingskort. Ændringer af navn, nummerplade og bankkonto eller betalingskort skal oplyses til Q-Park straks via ”Profil” i appen. Ændringer til e-mailadresse skal ske ved at slette den eksisterende konto og oprette en ny konto med den nye e-mailadresse. Q-Park har ikke ansvar for behandling eller brug af informationer, som ikke længere er korrekte.

 

4. Appens tilgængelighed, sikkerhed og nøjagtighed

4.1 Appen udbydes, som ”den er”, uden nogen garantier for specifik funktionalitet eller resultat, egnethed til formålet, sikkerhed, ydeevne, tilgængelighed og/eller fejlfrihed funktion. Installering og brug af appen er på brugerens egen risiko og for brugerens egen omkostning.

4.2 Der kan uden forudgående varsel eller årsag hertil ske opdateringer, reparationer, vedligeholdelse og introduceres eller fjernes funktioner i appen. Under samme betingelser kan brugerens adgang til appen blive indstillet eller lukket på ubestemt tid. Q-Park er ikke forpligtet til at uddybe specifikke eller yderligere funktioner i appen.

4.3 Det garanteres ikke, at appen er kompatibel med enhver hardware og software. Vi er ikke ansvarlige for skade, virus eller anden kode, der måtte påvirke eller skade brugerens udstyr, inklusiv men ikke begrænset til brugerens mobilenhed, software, data eller ejendom, som er et resultat af download, installation eller brugen af appen.

4.4 Q-Park kan ansætte tredjemand eller underleverandører til at drive appen eller levere andre tjenester i forbindelse med appen.

 

5. Immaterielrettigheder

5.1 Q-Park og vores licensgivere beholder alle immaterielle rettigheder tilknyttet appen, inklusiv men ikke begrænset til, ophavsret i appens software, tekst, billeder/illustrationer og øvrigt indhold. Appen indeholder visse open source-softwarebiblioteker.

5.2 Alle Q-Park varemærker, tjenestemærker, handelsnavne, logoer, domænenavne samt alle andre Q-Park kendetegn er alene Q-Parks ejendom. Brugeren har ikke ret til at bruge Q-Parks varemærke mv. til noget formål.

5.3 Q-Park giver brugeren begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og med mulighed for ophør licens til at downloade, installere og anvende appen til personlig brug og i overensstemmelse med disse vilkår. Q-Park beholder alle andre rettigheder undtagen eventuelle obligatoriske rettigheder, som brugeren måtte have under gældende lovgivning.

 

6. Ansvar

6.1 Q-Park er ikke ansvarlig for nogen form for skade i forbindelse med download, installering og/eller brug af appen og/eller manglende mulighed for at downloade, installere og/eller bruge appen.

6.2 Q-Parks begrænsede ansvar finder ikke anvendelse ved skade, som er sket i forbindelse med download, installering og/eller brug af appen og/eller manglende mulighed for at downloade, installere og/eller bruge appen, hvis dette skyldes forsætlig forsømmelse eller bevidst skødesløshed fra Q-Park eller Q-Parks ledelse.

 

7. Lovvalg og værneting

7.1 Disse vilkår for anvendelse af appen er regulereret af hollandsk lovgivning. Alle tvister, der opstår i forbindelse med appen eller disse vilkår, skal indbringes for byretten i Maastricht i Holland. Intet i denne bestemmelse vil påvirke brugerens rettigheder under gældende lovgivning.

 

8. Ændringer af disse vilkår

8.1 Q-Park kan opdatere eller ændre disse vilkår for anvendelse på et hvilket som helst tidspunkt. Q-Park vil informere brugeren om eventuelle ændringer med et link til de opdaterede vilkår. Linket vil blive gjort tilgængelig i appen eller til den e-mail, brugeren har oplyst.

8.2 Alle opdaterede versioner af vilkårene vil være gældende og bindende fra den dag, de publiceres. Ønsker brugeren ikke at acceptere de opdaterede vilkår, skal brugeren ophøre med at anvende appen. Installation og/eller (fortsat) brug af appen efter, at brugeren er blevet informeret om vilkårene for brug af appen eller en ændret version af disse, vil blive betragtet som en accept af vilkårene eller den opdaterede version.

arrow
Online betaalmethoden
iDeal
Bancontact
MasterCard
Visa