Algemeen

Privacy Statement

Inleiding

Q-Park doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy gewaarborgd blijft. Q-Park wil haar klanten de best mogelijk dienstverlening leveren. Voor het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten moet Q-Park persoonlijke gegevens verwerken. Het is belangrijk dat u weet dat Q-Park alles in het werk stelt om zorgvuldig en veilig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG) geeft mensen rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Q-Park respecteert uw rechten en beschrijft hier hoe zij ervoor zorgt dat u uw rechten met betrekking tot de privacy van uw persoonlijke gegevens kunt uitoefenen.

U hebt de volgende rechten: 

 • Het recht uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door Q-Park in te zien en om een bevestiging te ontvangen dat er persoonlijke gegevens worden verwerkt. 
 • Als de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen niet kloppen, kunt u contact opnemen met Q-Park om uw gegevens te laten corrigeren.
 • U hebt het recht om Q-Park te verzoeken gegevens te wissen die niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. 
 • U hebt ook het recht om aan te geven dat Q-Park het gebruik van uw persoonlijke gegevens beperkt. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens als die worden verwerkt voor marketingdoeleinden. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u bedenkingen hebt bij de manier waarop Q-Park uw persoonlijke gegevens verwerkt.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer, via Privacy@q-park.nl. Meer informatie over de AVG kunt u vinden op de website van de Europese Commissie.

 

Verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens

Q-Park verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens om effectief te kunnen werken en om u de best mogelijke ervaring met producten en diensten te geven. U deelt uw persoonlijke gegevens rechtstreeks met Q-Park. U deelt aanvullende persoonlijke gegevens wanneer u een online-account aanmaakt, aankopen doet, akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, behorend bij een overeenkomst of wanneer u contact met Q-Park opneemt. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook verzameld en verwerkt worden bij het gebruik van camera's. 

Q-Park kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en titel)
 • bankrekeninggegevens
 • creditkaartgegevens
 • kentekens
 • foto's (voor algemene toegangsontzeggingen tot parkeerfaciliteiten)
 • informatie met betrekking tot onwettig of verwerpelijk gedrag in het geval van een toegangsontzegging op basis van dat gedrag
 • geboortedatum en -plaats
 • begin- en einddatum van waarschuwing/toegangsontzegging voor onwettige betreding
 • locatiegegevens
 • verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • personeelsgegevens (prestaties, gespreksverslagen, salarisgegevens, administratieve gegevens, ziekteverzuim enzovoort)
 • gegevens gerelateerd aan traceersystemen voor bedrijfsauto's
 • handtekeningen

 

Q-Park kan uw persoonlijke gegevens delen met leveranciers die namens ons werken of, indien dat wettelijk vereist is, of in het geval van een juridische procedure of verplichting, met derden, zoals het bevoegde gezag. 

 

Persoonlijke gegevens worden overeenkomstig de bewaartermijnen bewaard zoals die zijn vastgelegd in het bewaartermijnenbeleid van Q-Park. Neem voor aanvullende informatie contact op met de Privacy Officer via Privacy@q-park.nl

 

 

Gebruik van de website van Q-Park

Doorsturen van persoonlijke gegevens aan derden
Q-Park kan in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en gedragsregels persoonlijke gegevens doorzenden aan derden (bijvoorbeeld omdat Q-Park daartoe wettelijk verplicht is). 

 

Cookies
Q-Park gebruikt cookies om het aantal bezoekers te meten dat onze website bezoekt. Als u niet wilt dat wij uw bezoek registreren dient u het gebruik van cookies in uw browser uit te schakelen. Het uitschakelen van cookies kan invloed hebben op zowel uw gebruikersbeleving op onze website als het gebruik van diensten.

 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een webpagina bezoekt. De volgende keer dat u dezelfde webpagina bezoekt wordt de informatie in het betreffende tekstbestand door de website ingelezen, zodat uw computer of mobiele apparaat kan worden herkend en voor u specifieke content kan worden gepresenteerd.

 

 

Waarom gebruikt Q-Park cookies?

Om de website goed te laten functioneren
Cookies zorgen ervoor dat de website op de juiste manier werkt. Door cookies te gebruiken hoeft u bijvoorbeeld bij een volgend bezoek aan de website niet steeds dezelfde gegevens in te voeren of dezelfde informatie steeds opnieuw te ontvangen. Door cookies te accepteren vergemakkelijkt u uw bezoek aan de website.

Om de website te verbeteren
Q-Park gebruikt cookies om haar website te verbeteren. Bepaalde standaardinformatie die uw browser verzendt naar elke website die u bezoekt wordt verzameld. Met deze informatie kan bepaald worden welke onderdelen van de website vaak worden bezocht en welke nauwelijks. Zo kan ervoor worden gezorgd dat de meest gezochte informatie gemakkelijk te vinden is.

 

Alle websites van Q-Park zijn adequaat beveiligd. De cookies die gebruikt worden vormen geen enkele bedreiging voor uw computer of mobiele apparaat.

 

 

Welke cookies gebruikt Q-Park?

Tracking cookies
Apparatuur van Q-Park plaatst tracking cookies op uw computer of mobiele apparaat om het mogelijk te maken dat we uw apparaat herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Er zijn twee soorten tracking cookies: session cookies en persistente cookies. Met session cookies is zichtbaar welke onderdelen van de website op uw apparaat werden bekeken tijdens een bezoek. Met persistente cookies kan uw computer of mobiele apparaat herkend worden als u de website opnieuw bezoekt. 

Analytische gegevens
De bedrijven AddThis en Google plaatsen via Q-Park websites ook cookies. Deze cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop de website wordt gebruikt, zodat we die kunnen verbeteren.

Socialemediaknoppen
Op de website vindt u knoppen die verwijzen naar webpagina's op Google+, Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen gebruiken kleine stukjes programmacode die afkomstig zijn van deze sociale netwerken. Deze code plaatst cookies op uw apparaat. Q-Park heeft geen enkele invloed op dit proces.

Toegang, correctie en wissen
U kunt Q-Park een overzicht vragen van uw door Q-Park verwerkte persoonlijke gegevens. Q-Park zal dit overzicht binnen een termijn van vier weken aan u beschikbaar stellen. Als de door Q-Park opgeslagen informatie fouten bevat, kunt u Q-Park schriftelijk vragen de gegevens te corrigeren of te wissen. Q-Park kan u een vergoeding vragen voor de kosten voor het beschikbaar stellen van het bovengenoemde overzicht. 

Aanvullingen
De website, producten en diensten zoals die worden aangeboden door Q-Park zijn voortdurend onderhevig aan verandering. Van tijd tot tijd zal de tekst waarnaar hierboven wordt verwezen geëvalueerd worden en aangepast aan deze ontwikkelingen. Wijzigingen worden eveneens doorgevoerd om te voldoen aan wet- en regelgeving. Q-Park adviseert u om als bezoeker van de website regelmatig het Privacy Statement door te nemen zodat u bekend bent met de meest actuele Privacy Statement van Q-Park.

 

 

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Q-Park beschermt uw persoonlijke gegevens door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een beschermingsniveau te garanderen dat in lijn is met de risico's. Q-Park traint haar werknemers in gegevensbescherming en de beginselen van het werken met dergelijke gegevens. Q-Park beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens op een 'need-to-know’ basis.

 

 

Wijzigingen en updates

Het is mogelijk dat deze Privacy Statement van tijd tot tijd wordt aangepast. Hoewel Q-Park ernaar streeft u op de hoogte te houden van wijzigingen in het Privacy Statement, behoudt zij zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

 

Privacy van e-mail 

Q-Park heeft inspanningen verricht om intern beleid te ontwikkelen, persoonlijke gegevens te beschermen, bewustzijn te bevorderen en te helpen bij het beantwoorden van privacygerelateerde vragen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door Q-Park.
Q-Park heeft een Privacy Officer aangesteld en een privacy e-mailadres aangemaakt voor het geval u een klacht wilt indienen of uw rechten met betrekking tot de privacy van uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen.

Q-Park Nederland
Stationsplein 12-E
6221 BT  Maastricht
Privacy@q-park.nl

 

 

 

arrow
Online betaalmethoden
iDeal
MasterCard
Visa