De voordelen van het verzamelen en delen van parkeerdata


Willy Verweij, Programmamanager bij Q-Park, vertelt over het verzamelen en delen van parkeerdata via het Open Data platform. 


We kunnen onze infrastructuur veel beter benutten. Een derde van het verkeer in een binnenstad is op zoek naar een parkeerplek (bron TNO). Open en eerlijk communiceren over de beschikbaarheid van parkeerplekken zorgt voor veel minder zoekverkeer in de stad. En dat leidt weer tot minder ergernis en horizon- en milieuvervuiling. Wat uiteindelijk resulteert in meer verkeersveiligheid op straat.

Als je mensen van actuele informatie voorziet, kun je hun rijgedrag beïnvloeden. Dat heeft een positieve invloed op de doorstroming en benutting van niet alleen parkeergarages, maar van het hele wegennet. Dit is gebleken uit een onderzoek (uitgevoerd door de gemeente Maastricht in samenwerking met de Erasmus universiteit) waaraan Q-Park heeft meegewerkt. Q-Park gelooft hier in. Daarom zijn wij een van de mede-initiatiefnemers voor het Open Data platform voor parkeerdata. Samen met de 30 grootste gemeentes van Nederland, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en P1 heeft Q-Park aan de wieg van dit platform gestaan. 

 

Data verzamelen

Het verzamelen van die data is eigenlijk vrij eenvoudig. We hielden zelf al bij hoeveel auto’s een parkeergarage in- of uitrijden. Via het open dataplatform geven we nu iedere drie minuten aan de centrale database door hoeveel plekken er beschikbaar zijn. Rijdt er iemand weg, dan komt er een plek bij. Rijdt er iemand binnen, dan gaat er een plek af. Daarnaast laten we de tendens zien: als er nu 180 plekken zijn, terwijl het er drie minuten geleden nog 190 waren, dan geven we aan dat de garage voller wordt. 

De data op zo’n manier aanbieden dat eindgebruikers er ook iets mee kunnen, is complex en vergt behoorlijk wat overleg tussen alle leveranciers van deze data. Bij de opstart van het platform waren we zoekende welke kaders, zoals de kwaliteit en frequentie, te hanteren bij het aanleveren van data. We zijn ooit begonnen om samen met de stad Maastricht een platform te bouwen om het verkeer in de stad te reduceren Dit was in het kader van het “Beter Benutten” programma. Gebleken is dat dit werkte. We hebben kunnen vaststellen dat de binnenstad inderdaad ontlast werd. Daarom hebben we ook besloten ons systeem voor gebruik op landelijke schaal aan te bieden aan het Ministerie van I&W. Het was en is immers in ieders belang om de steden bereikbaar te houden. Met deze partijen hebben we op basis van de bestaande technologie en beschikbare data een platform ontwikkeld. Hier wordt informatie binnen de gestelde kaders aangeboden zodat deze voor iedereen eenvoudig en op een standaard manier bruikbaar en toepasbaar zijn. 

 

Gelijk speelveld

We willen graag parkeerdata delen, maar dat is ook spannend. Hier hebben we met alle samenwerkende partijen eerlijk en open over gepraat. Met het delen van data willen we niet de concurrentie aangaan. Door te laten zien waar vrije plekken zijn, zorgen we juist voor een gelijk speelveld. Het succes van een parkeergarage wordt uiteindelijk vooral bepaald door de locatie: hij moet op een plek liggen waar er vraag naar parkeren is. We zeggen alleen: in garage “X” in Amsterdam zijn nu nog 300 plekken vrij en de drukte neemt toe. Als automobilist bepaal je zelf of je je auto daar dan toch neerzet of kiest voor een alternatief. Bijvoorbeeld parkeren aan de rand van de stad en het laatste stuk reis je met OV of deelfiets. 

 

Mobiliteitsketen

Het Open data platform moet zo breed mogelijk gemaakt worden. Het zou mooi zijn om er op den duur bijvoorbeeld ook de verkeersinformatie, beschikbaarheid van deelfietsen en -scooters of het aantal beschikbare elektrische laadpunten aan de informatievoorziening toe te voegen. Stel dat je op basis van parkeerdata ziet dat er in Amsterdam weinig parkeerplekken zijn en ook nog eens ziet dat er een file op de A2 staat. Dan besluit je misschien wel om je auto in Breukelen neer te zetten en vanaf daar de trein te pakken. 

Informatie over de beschikbaarheid van parkeerplekken is dus een onlosmakelijk en belangrijk onderdeel van de mobiliteitsketen. Een onderdeel dat al door vele gebruikers op waarde geschat wordt en nog veel potentie biedt voor de toekomst.

 
arrow
Online betaalmethoden
iDeal
Bancontact
MasterCard
Visa