Algemeen

Q-Park N.V. (hierna: ‘Q-Park’, ‘wij’ of ‘ons’) en de aan haar gelieerde ondernemingen streven ernaar producten en diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Q-Park stelt via haar websites (hierna: ‘Websites’), waaronder www.q-park.nl, en via mobiele applicaties, informatie beschikbaar over de producten en diensten die Q-Park aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot abonnementen en parkeerkaarten. Q-Park wil transparant zijn in de wijze waarop zij omgaat met aan haar ter beschikking gestelde gegevens door de gebruiker (hierna ook: ‘bezoeker’, ‘klant’ of ‘u’). In dit Privacystatement wordt dit nader toegelicht, waarbij voorop staat dat Q-Park de toepasselijke regels op het gebied van privacy zal naleven. Dit Privacystatement is niet van toepassing op websites van derden.

 

Naam en contactgegevens

Q-Park Nederland
Stationsplein 12-E
6221 BT Maastricht
Tel. 088 - 329 51

 

Gegevens en wijze van verwerking

Q-Park verzamelt in het kader van haar dienstverlening gegevens, waaronder de contactgegevens, het e-mailadres en de bankrekening gegevens van abonnees en klanten. Daarnaast kan de gebruiker een My Q-Park account aanmaken waarvoor gegevens worden verzamelt ter identificatie van de specifieke gebruiker. Voor de afhandeling van het Internet betalingsverkeer werkt Q-Park samen met zogenaamde payment service providers.

 

De mobiele applicaties maken enkel gebruik van de locatie voor het bepalen van Q-Park parkeerfaciliteiten in de buurt en voor het plannen van de afstand naar een Q-Park parkeerfaciliteit vanaf de huidige locatie. Het gebruik van locatiegegevens kan worden uitgeschakeld in het instellingenmenu. Het is mogelijk dat de mobiele applicatie dan niet meer volledig functioneert.

 

Q-Park verzamelt IP-adressen ten behoeve van systeembeheer en voor onderzoek van het gebruik van de Websites en mobiele applicaties. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens op grond waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

 

Q-Park zal niet meer gegevens verzamelen dan zij noodzakelijk acht om de opdracht of overeenkomst uit te kunnen voeren en/of voor de hieronder beschreven doeleinden. Bovendien zullen de persoonsgegevens niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

Doel

Gegevens worden op de eerste plaats verwerkt teneinde producten, waaronder maar niet beperkt tot Q-Park Keys, abonnementen of parkeerkaarten, te (laten) produceren en bezorgen, de betaling te faciliteren en de diensten van Q-Park te optimaliseren. Tevens worden gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals het op de hoogte houden van abonnees en klanten van kortingen en/of acties van Q-Park en/of aan haar gelieerde ondernemingen indien abonnees en klanten hebben aangegeven van deze (marketing)diensten gebruik te willen maken.

 

Bewaren gegevens

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doelen. E-mailadressen die zijn verkregen voor het aanmaken van een My Q-Park account worden bewaard gedurende het bestaan van de account.

 

Cookies

Voor het gebruik van de Websites en mobiele applicaties wordt gebruik gemaakt van cookies.

 

Bij het bezoeken en/of gebruiken van de Website worden enkel technische gegevens vastgelegd in een cookie. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Op die manier kan Q-Park het gebruik van haar Websites analyseren en/of optimaliseren. Het gebruik van deze cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt. Het vorenstaande is alleen van toepassing op de eigen cookies van Q-Park.

 

Derden

Gegevens worden zonder toestemming niet doorgegeven aan adverteerders of derden die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van een opdracht of overeenkomst.

 

Q-Park stelt de verkregen gegevens enkel ter beschikking aan derden indien:

  • Q-Park hiertoe wettelijk wordt verplicht;
  • Het instellingen betrokken bij de financiële afhandeling van een productaankoop betreft;
  • Dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker of klant, dan wel de rechten van Q-Park te beschermen;
  • Hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de gebruiker of klant.

 

Q-Park maakt, voor het analyseren en optimaliseren van het gebruik van haar Websites en mobiele applicaties, gebruik van diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot de diensten van Google Inc. en Facebook. Q-Park maakt gebruik van Google Analytics, Google Firebase en Facebook om bij te houden hoe gebruikers haar Website respectievelijk de mobiele applicaties gebruiken. Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google of Facebook verwerken. Q-Park heeft hier geen invloed op. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer of smartphone (IP-adres) van de gebruiker, overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google (http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/), het specifieke privacybeleid van Google Analytics (http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html), het specifieke privacybeleid van Google Firebase (https://firebase.google.com/support/privacy) alsook het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/previous), voor meer informatie.

 

De Website kan tevens links naar websites van derden bevatten. Q-Park is niet verantwoordelijk voor de inhoud van of de manier waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren het privacybeleid van de desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie.

 

Rechten

Indien u geen of niet langer prijs stelt op de ontvangst van de Q-Park nieuwsbrief, kunt u dit kosteloos aangeven middels het aanklikken van de link “uitschrijven” op de Website.

 

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens kunt u een schriftelijk verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop Q-Park binnen vier weken na ontvangst zal reageren. Voor ieder inzageverzoek zal Q-Park maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen.

 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over onze voorwaarden of de bescherming van uw gegevens door Q-Park kunt u reageren via de pagina “contact” op de Website.

 

Wijzigingen

Q-Park behoudt zich het recht voor om, waar nodig, dit Privacystatement te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wetgeving te waarborgen.

 

Maastricht, februari 2015


arrow
Online betaalmethoden
iDeal
Bancontact
MasterCard
Visa